За нас

„Виа Понтика 123“ е малък комплекс на Южното Черноморие, в местността Буджака, на юг от Созопол, предлага апартаменти за гости. Намира се точно на средата на разстоянието между двата известни созополски плажа „Хармани“ и „Каваци“, на красивия крайбрежен път, който ги свързва.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА БУДЖАКА ЕООД, СОБСТВЕНИК НА „ВИА ПОНТИКА 123“ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 Настоящата декларация за поверителност на личните данни на Буджака ЕООД, собственик на “Виа Понтика 123“, има за цел да разясни нашите практики относно личните данни, които събираме от Вас или за Вас на този сайт или чрез нашите приложения, чрез електронна поща, писмена или устна комуникация с нас, когато посещавате нашия обект или от други източници. С използването нашите услуги и/или с приемането на настоящата Декларация, по време на комуникацията ни, за който и да е от нашите продукти или услуги, Вие се съгласявате със събирането и използването на Лични данни, както е описано в настоящата Декларация.

ЛИЧНИ ДАННИ

Във всяка точка на контакт или взаимодействие с гостите и при извършване на всички аспекти на нашата дейност е възможно да събираме лични данни. Тези лични данни може да включват: информация за контакт с Вас; информация, свързана с Вашата резервация, престой или посещение в нашия хотел; участие в програма за лоялни клиенти; информация; лични характеристики, националност, номер на паспорт и дата и място на издаването му; ЕГН, дата на раждане, платежна информация, като например номер на Вашата платежна карта и друга информация относно нея, както и информация за удостоверяване и други подробни данни за фактуриране и платежна сметка, свързани с мобилни плащания; предпочитания на гости; предпочитания за комуникация и маркетинг; информация за превозни средства, с които ще пристигнете; резервирани пакети за хотел, самолетен билет и автомобил под наем; групи, с които сте свързани при престои в хотели; информация, предоставена за клиентски програми и при създаване на акаунти; друг вид информация, която сте избрали да ни предоставите или можем да получим за Вас. Освен това събираме и други лични данни в определени случаи, като например:

Социални мрежи: Ако изберете да участвате в дейности или предложения в социални мрежи като Фейсбук, Инстаграм, и други, ние може да получим определена информация от Вашия акаунт в социалните мрежи в съответствие с настройките Ви в услугата на социалната мрежа, като например местоположение, регистрации, дейности, интереси, снимки, актуализация на статуса и списък с приятели. Може също така да Ви предоставим възможност да участвате в конкурси за снимки, като например заснети по време на Вашия престой при нас, които можете да споделите с Вашите контакти в социалните мрежи за оценка с гласуване, споделени предложения с Ваши приятели или други промоции. Кандидати за работа: Ако изберете да кандидатствате онлайн за работа в нашия обект, изпращайки имейл, оставите Вашето CV на хартиен носител в нашите обекти или кандидатствате автоматично през Jobs.bg или други канали за търсене и предлагане на работа, Вие автоматично се съгласявате да ни изпратите Вашите лични данни, които ни предоставяте, или Друга информация, която получаваме от Вас. Трети лица: Може също така да събираме информация за Вас от трети лица, нашите/Ваши партньори за резервации, платежни карти, услуги за социални мрежи в съответствие с настройките Ви за тези услуги и от други източници, които са трети лица и имат право по закон да споделят данните Ви с нас. Ние използваме и споделяме тази информация (и може да добавим тази информация към останалата информация, с която разполагаме за Вас) за целите, описани в настоящата Декларация. По този начин освен информацията, която събираме директно от Вас, може също така да обобщим информация за Вас от данните, които ни предоставяте, или от Друга информация, която получаваме.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

Използваме Вашите лични данни по много начини, включително с цел предоставяне и персонализиране на услугите, които заявявате и очаквате от “ Виа Понтика 123“, осигуряване на гостоприемството в апартамента, което очаквате, провеждане на маркетингови промоционални продажби и както е описано по-подробно по-долу: Промоционални услуги: Използваме Вашите лични данни за промоционалните услуги, в които участвате, включително предоставяне на достъп до информацията за Вашия акаунт, като например състояние на награди и предложения, на чиито условия отговаряте; за изпълнение на услуги, които са част от тези програми; за осигуряване на възможност за директна комуникация с Вас и за улесняване на процеса по събиране.. Маркетинг и комуникации:В рамките на позволеното може да използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме или предлагаме промоционални оферти и актуални специални предложения, както и други маркетингови съобщения в зависимост от посочените от Вас предпочитания за получаване на съобщения. Използваме Вашите лични данни, за да предоставяме съобщения по време на престой, уведомления във връзка потвърждаване на резервации. Може да предоставяме тези комуникации чрез имейл, поща, социални мрежи, телефон, текстово съобщение (включително SMS и MMS), насочени известия, съобщения в приложенията и други средства (). С Ваше съгласие също така използваме генерирано от потребителите съдържание (например снимки) от услугите за социални мрежи за предоставяне на визуални реклами или на нашия уеб сайт и в нашите приложения. Може също така да събираме информация за Вашата платежна карта, която може да се добавя към личните данни и вашите предпочитания за метод на заплащане. Подобрения на услуги:Може да използваме Вашите лични данни за извършване на подобрения на услугите в нашия обект и за да гарантираме, че нашия обект и услуги представляват интерес за Вас. Също така използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставим очакваното ниво на гостоприемство в стаята и на територията на нашите обекти. Фактури: Може да Ви изпратим фактурите или хотелската сметка за ползваните от Вас услуги, като използваме Вашия имейл адрес. Ваша отговорност е да гарантирате, че сте ни предоставили точния (и предпочитан) имейл адрес за връзка с Вас. Ако направите резервация на името на друго лице чрез Вашия имейл адрес, ние ще изпратим потвърждение за резервацията на това лице на Вашия имейл адрес. Анализ на личните данните:Също така може да обобщим Вашите лични данни с информация от източници трети лица с цел поддържане на информацията актуална и за анализ. Може също така да се осланяме на информация от трети лица с цел предоставяне на по-добро и по-персонализирано обслужване. Ако например свържете Вашите услуги за социални мрежи или други акаунти с нашите услуги, може да използваме тази информация, за да Ви предоставим по-лично и социално изживяване при нас, или да я споделяме и използваме съгласно описаното на друго място в настоящата Декларация

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СПОДЕЛЯМЕ

Възможно е да споделяме вашите данни с трети лица при условията, описани по-долу.

Booking.com: работим заедно с Booking.com B.V., с адрес: Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Нидерландия (www.booking.com) (наричана по-нататък Booking.com), за да предлагаме услуги за онлайн резервации. Въпреки че цялото съдържание се намира на този уебсайт и че осъществявате резервацията си директно при нас, резервациите технически се обработват от Booking.com. Поради тази причина споделяме информацията, която сте ни предоставили на този уебсайт с Booking.com и нейните дъщерни дружества. Тя може да включва лична информация като името ви, информацията ви за контакт, банковата ви информация, имената на пътуващите с вас гости и услугите, които сте избрали по време на резервацията си. За да научите повече за Booking.com и дъщерните й дружества, посетете „За Booking.com“. Booking.com може да ви изпрати имейл-потвърждение, имейл, предхождащ вашето настаняване и информация за региона и вашето място за настаняване. Booking.com също така ще ви предостави денонощно обслужване на клиенти, от офиси на място и на над 20 езика. Предоставяйки ни своята информация, вие предоставяте възможност на сътрудниците от отдел Връзка с клиенти да ви окажат помощ, когато такава ви е необходима. Booking.com може да използва данните ви за технически, аналитични или маркетинг цели, както е описано по-подробно в [Booking.comprivacypolicy]. Доставчици на услуги: Разчитаме на трети лица, които да предоставят услуги и продукти от наше име, и може да споделяме Вашите лични данни с тях, както е целесъобразно. По принцип нашите доставчици на услуги са договорно задължени да защитават Вашите лични данни и нямат право да използват или споделят Вашите лични данни, по какъвто и да е друг начин, освен както може да се изисква от закона. Независимо от това нашите доставчици на услуги за разкриване на измами могат да използват Вашите лични данни, без да ги споделят, с цел разкриване на измами. Може да използваме доставчици на услуги, за да Ви съобщават новини или да Ви предоставят промоционални материали и материали за транзакции от наше име, включително персонализирани онлайн и мобилни реклами в зависимост от Вашите предпочитания и приложимите закони. “Виа Понтика 123“ ще работи само с лица, които предлагат метод за отписване от такава рекламна дейност. Други: Освен това “Виа Понтика 123“ може да разкрие лични данни, за да: (1) се съобрази с приложимите закони, (2) отговори на запитвания от страна на правителството или искания от страна на обществени органи, (3) се съобрази с наличните законови процедури, (4) защити правата, поверителността, безопасността или собствеността на Буджака ЕООД, посетителите на сайта, гостите, служителите или обществото, (5) ни позволи да търсим налични обезщетения или ограничения на щетите, които може да ни бъдат причинени, (6) прилага правилата и условията на нашия уебсайт и (7) реагира в спешни ситуации. ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Терминът „чувствителна информация“ се отнася за информацията, свързана с Вашата расова или етническа принадлежност, политически възгледи, религиозни или философски вярвания, членство в профсъюзи, здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация, генетична информация, съдебно минало и всякакви биометрични данни, използвани с цел установяване на самоличността. Ние не събираме чувствителна информация, освен ако Вие доброволно не ни предоставите такава. Ние може да използваме предоставена от Вас здравна информация за по-добро обслужване и посрещане на специфичните Ви нужди (например за предоставяне на достъп при хора с увреждания).

ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ДЕЦА

Не събираме съзнателно лични данни от лица под 18-годишна възраст. Като родител или законов наставник, не позволявайте на Вашите деца да изпращат лични данни без Ваше разрешение. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБ САЙТОВЕ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ ЛИЦА Нашия сайт и социалните ни страници може да съдържат връзки към уебсайтове на трети лица. Вземете под внимание, че ние не носим отговорност за събирането, използването, поддръжката, споделянето или разкриването на данни и информация от такива трети лица. Ако предоставите информация на и използвате сайтове на трети лица, се прилагат правилата за поверителност и условията на услугата на тези сайтове. Препоръчваме Ви да прочетете правилата за поверителност на уебсайтовете, които посещавате, преди да изпращате лични данни. “Виа Понтика 123“ може също така да си сътрудничи с ограничен брой доставчици на интернет с цел предлагане на достъп до интернет на нашите гости. Използването на услуга за интернет в обекта ни се регулира от условията на използване и правилата за поверителност на доставчика на интернет трето лице. Можете да осъществите достъп до тези правила и условия, като използвате връзките на страницата за влизане в услугата или отидете на уебсайта на доставчика на интернет.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

“Виа Понтика 123“ предприема мерки в рамките на разумното, за да: (1) защитава лична информация срещу неупълномощен достъп, разкриване, промяна или унищожаване и (2) поддържа личната информация точна и актуална, както е подходящо. Ние също изискваме от нашите доставчици на услуги, с които споделяме лични данни, да положат разумни усилия за осигуряване на поверителността на Вашите лични данни. С цел защита на Вашите лични данни, моля, да имате предвид, че когато ни изпращате информация с номера на платежни карти или други поверителни лични данни по имейл, те ще бъдат използвани само и единствено за конкретния случай. Ще се свържем с Вас чрез мобилно/текстово съобщение или имейл, за да Ви помолим да ни предоставите Вашите поверителни лични данни или данни за платежната Ви карта. Ще изискаме данни за платежната карта по телефона или илмейл само когато правите резервация за престой или събитие в хотела. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В ЧУЖБИНА

Като частна компания, ние се стремим да Ви предоставяме високо ниво на обслужване във „Виа Понтика 123“. За да предоставяме тази услуга, Вие потвърждавате, че можем да споделяме Вашите лични данни с наши служители, както и с нашите доставчици на услуги и други трети лица, чието местоположение може да е извън сградата на хотела. Затова, ние ще предприемем подходящи мерки, за да гарантираме обработване на Вашите лични данни, както е описано в настоящата Декларация и в съответствие със законовите изисквания.

ПРОМЯНА И ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ако сте клиент на “Виа Понтика 123“, информацията, която сте ни предоставили по време на регистрацията, може да бъде достъпна, прегледана и актуализирана по всяко време.

В рамките на приложимите закони Вие можете да помолите да Ви информираме за съхраняваните от нас Ваши лични данни и, когато това е подходящо, да поискате актуализация, коригиране и/или изтриване на Ваши лични данни, които поддържаме в нашата активна база данни. Ние ще направим всички необходими актуализации и промени в рамките на времето, определено в приложимите закони. За да предпазим поверителността на личните Ви данни, можем да отговаряме на тези заявки само на имейл адреса, който сте регистрирали или сте ни предоставили по друг начин. Моля, зaпомнете, че ако желаете това, трябва да направите заявка на имейл [email protected] . Освен това при определени обстоятелства въз основа на приложимото законодателство можете да поискате да престанем да използваме Ваши лични данни, като се свържете с нас на имейла . Ние ще се постараем да отговорим на тези молби в съответствие с приложимите закони.

vСЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние съхраняваме Вашите лични данни за периода, необходим за осъществяване на целите, описани в тази Декларация, освен ако е необходим по-дълъг период на съхранение или такъв е позволен от приложимите закони.

Ние ще унищожим Вашите лични данни във възможно най-кратък срок и по такъв начин, че те да не могат да бъдат възпроизведени или възстановени. Ако съществуват отпечатани върху хартия, личните данни ще бъдат унищожени по сигурен начин, например чрез нарязване на малки части или изгаряне на хартиените документи или по друг такъв начин, а ако са в електронна форма, личните данни ще бъдат унищожени с технически средства, за да не може те да бъдат възпроизведени или възстановени.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Ако сте гост в “Виа Понтика 123“, Ви информираме че е налична система за 24 часово видео наблюдение, която записва Вашите действия на вход-изхода от влизането Ви в обекта до напускането Ви. Записите от всяка камера се съхраняват до 3 седмици на сървъри. Данните от записите се ползват само и единство в случай на кражби и нарушения на вътрешния трудов ред или щети, нанесени от гостите, контрагенти-доставчици, служители и/или трети лица. Записите могат да бъдат предоставени само на органите на реда, след предоставен за целта документ.

ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА

Можем да променяме периодично тази Декларация. Когато извършваме съществени промени в настоящата Декларация, ще публикуваме връзка към актуализираната Декларация на началната страница на нашия сайт и ако сте се регистрирали, за който и да е от Вашите продукти или услуги, може също така да Ви уведомим чрез комуникационния канал, предоставен от Вас. Ще разберете, кога тази Декларация е била актуализирана, като проверите връзката и датата в края на Декларацията. Всички промени в нашата Декларация ще влязат в сила при публикуването на променената Декларация на сайта ни. С използването на сайта и/или приемането на актуализираната Декларация след такива промени Вие приемате действащата към момента променена Декларация.

ВРЪЗКА С НАС

Ако имате някакви въпроси относно тази Декларация или за начина, по който Буджака ЕООД и нейния обект “Виа Понтика 123“ обработват личните Ви данни, можете да се свържете с нас по имейл [email protected] или телефон 0888 558 528 .

Дата на издаване: 23,05,2018